top of page
  • Writer's pictureФеминистки мобилизации

Позиция на Феминистки мобилизации за приетите промени в ЗЗДН и НК

Вчера в пленарно заседание, правителството прие промени в Закона за защита от домашното насилие и Наказателния кодекс.


Въпреки нашето настояване от сутринта за конструктивен и целенасочен диалог, такъв не беше проведен в шестте часа, в които народните представители заседаваха. Въпреки това промяната в ЗЗДН беше гласувана, с приемането на дефиницията за “интимна връзка”:


“Съвкупност от доброволни, трайни, лични, интимни, сексуални отношения между две физически лица, от мъжки и женски пол, независимо дали споделят едно домакинство и чието възникване, съдържание и прекратяване не са обект на правно регулиране от друг закон. Трайни по смисъла от предходните изречение са отношения с продължителност поне от 60 дни.”


От колектива на Феминистки мобилизации, считаме че:

  • Приетата дефиниция разширява кръга на хората, които могат да търсят защита, каквато беше и основата на едно от нашите искания.

  • Приетата дефиниция изключва ЛГБТИ+ хората, да търсят защита по силата на този закон.

  • Срокът от 60 дни не удовлетворява по никакъв начин исканията ни за улесняване и незабавна защита на хората, които са в насилствена връзка.

Нашият колектив признава единствено първата точка, като една много малка стъпка към смисленост и грижа към защитата на хората които преминават през насилие в момента и които най-често са жените.


Ще продължим да държим отговорни народните представители и изпълнителната власт, за прилагането на новоприетите промени и допълнения в ЗЗДН, в това число:


- Обявяването на отварянето на кризисни центрове във всеки областен град в България.


- Свикването на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие към МС, обявен във вече приетия ЗИД на ЗЗДН (обнародван в Държавен вестник на 01.08.2023г.) да бъде сформиран и да започне да работи в рамките на следващите седмици.

Ще продължим да настояваме за:


- ЗЗДН да бъде валиден за всеки един гражданин на България, без значение от тяхната раса, етническа принадлежност, възраст, увреждане, религия, народност, сексуална ориентация, икономически статус и други измерения.

- Въвеждане на дефиниции за фемицид, насилие, основано на пола и престъпления от омраза, извършени на основата на пола, в Наказателния кодекс. Българското наказателно право и до ден днешен не признава съществуването на системния сексизъм, и че полът може да е дискриминационен мотив, който да обосновава по-тежка наказуемост/по-ефективни мерки за защите и неотклонение на извършителя в досъдебното производство;

- Да се създаде правна рамка за адресиране на психологическото, икономическото насилие и всички други форми на насилие срещу жени, които са отвъд физическото посегателство - единственият вид насилие, основано на пола, разпознато от наказателното законодателство на България към момента.

- Държавата трябва да даде ясна заявка спрямо защитата на телесната автономност на подрастващите деца и млади хора. Липсата на сексуално образование е сред основните причини насилието да не се разпознава като такова своевременно, както от потърпевшите, така и от хората около тях. Настояваме за въвеждане на задължителни часове по сексуално образование в училищната програма, които да бъдат съобразени с нуждите, възрастта, сексуалната ориентация и джендър идентичността на всички деца, което ще действа като превантивна мярка срещу сексуален тормоз.


Не на последно място, в следобедните часове на деня вчера добавихме и още едно искане:


- Оставката на Вежди Рашидов като народен представител

Недопустимото му изказване, в почивката на заседанието, доказва че проблемът с насилието и в частност с насилието основано на пола и женомразството е структурен проблем и хора с такива изявления, не заслужават да имат представителни функции и привилегии от най-високото парламентарно ниво.


В обобщение: крайно време е управляващите да започнат да мислят в посока на включване на всички български граждани, вместо да създават закони, които се основават на дискриминация и изключване.


Обръщаме се към всички жени, които преминават през насилие в този момент, да не се обезкуражават и да търсят подкрепа и защита, при първи признаци на насилие, без да броят дните.


5 views0 comments

Comments


bottom of page