top of page

ФЕММОБИЛ

В средата на 2023 г. колективът ни стартира инициативата "Феммобил",

чрез която имахме възможност да пътуваме в няколко града в страната и да се срещнем с местни организации, колективи и активисти, които работят по теми, свързани с женски права и борба срещу полово базираното насилие. 

За няколко месеца успяхме да посетим Пловдив, Варна, Велико Търново и Казанлък, където организирахме работни срещи и отворени събития с фокус върху феминизма и социалната справедливост. Научихме много за местния контекст и за проблемите, с които се сблъскват хората във всеки един от градовете. Обсъдихме различни стратегии за справяне с тях, използвайки силата на общността и мобилизаренето на хора около важните за нас каузи.

ФЕМИНИЗМЪТ Е ЗА ВСИЧКИ 

"Феминизмът е за всички" е интерактивна среща, която включва дискусии по темите феминизъм, активизъм и социална справедливост през различни упражнения, игри, групова работа и арт работилници. Събитието е отворено за всеки, който има интерес и желае да се запознае със съмишленици/чки.

Ако желаете да организираме такова събитие и във вашия град,

свържете се с нас на feministbg@gmail.com

bottom of page